POZOR!

Usmernenie RÚVZ Trnava

Žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby venovali pozornosť usmerneniu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave k vírusovým hnačkovým ochoreniam. Znenie usmernenia nájdete tu.

Čo nás čaká v najbližších dňoch?

26. a 27. 10.
Jesenné účelové cvičenie žiakov II. stupňa
Streda - teória
Štvrtok - praktická časť
27. 10.
Halloween
O koľkej? Od 16.00 do 18.00
Kde? V spoločenskej miestnosti
28. až 31. 10.
Jesenné prázdniny
01. 11.
Sviatok všetkých svätých
02. 11.
Nástup do školy

I. kolo zberovej ligy!

07. až 10. novembra

- poobede: od 13.30 do 16.30

08. až 11. novembra

- ráno: od 07.00 do 07.30

Budeme zbierať iba noviny, časopisy a knihy.
Kartóny NENOSTE, nepreberieme ich!

08. 11.
Týždeň vedy a techniky 2016 - exkurzia žiakov VII. A, VII. B a IX. B do Nitry
11. 11.
Anglické divadlo - žiaci 3. až 9. ročníka
16. 11.
KOMPARO
- príprava žiakov 8. a 9. ročníka na Testovanie 9
17. 11.
Deň boja za slobodu a demokraciu - sviatok
23. 11.
Testovanie 5-2016
- testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
30. 11.
Ukončenie projektu: Čítame spolu
- žiaci 1. až 9. ročníka okrem žiakov 6. ročníka
22. 12.
Ukončenie projektu: Čítame spolu
- žiaci 6. ročníka