Školský rok skončil a prázdniny začali. Hurá!!!

30. júna sme spoločne na školskom dvore dali bodku za školským rokom 2015/2016 a rozbehli sa v ústrety prázdninovým dobrodružstvám. Brány školy sa opäť otvoria 5. septembra 2016.

Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka

Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka

Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka

Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka

Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka

Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka Ukončenie školského roka