Škola

Čo nás čaká v najbližších dňoch

26. 09.
Zasadnutie Rady rodičov (predsedovia triednych rodičovských aktívov) o 16.00 v zborovni školy
Triedne rodičovské združenia žiakov 2. až 9. ročníka o 17.00
- prosíme všetkých rodičov, aby sa zúčastnili na triednych rodičovských združeniach
26. až 30. 09.
Vstupné písomné práce - žiaci 2. až 9. ročníka
- matematika
- slovenský jazyk a literatúra